Amigurumi Yarn and Patterns

Νέο στο κατάστημα! Amigurumi πακέτα νήματα με 10 διαφορετικά χρώματα για να πλέκετε πολλές χαριτωμένες κούκλες και διακοσμήσεις! Υπάρχουν 4 διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς, να τους βρείτε εδώ. Δοκίμασα 3 σχέδια με το νήμα, μου αρέσανε, έτσι τις μοιράζο εδώ μαζί σας! Το πρώτο πατρόν που δοκίμασα ήταν αυτός ο χαριτωμένος χιονάνθρωπος: Μπορείτε να βρείτε το σχέδιο εδώ:Pattern Snowman. Μπορείτε να πλέκετε όλες τις διακοσμήσεις για το δέντρο σας με τα νήματα και να κάνετε όμορφα δώρα! Το δεύτερο πρότυπο που δοκίμασα ήταν αυτό μανιτάρι: Μπορείτε να βρείτε το σχέδιο εδώ: pattern mushroom. Και το τελευταίο σχέδιο που έχω δοκιμάσει είναι και το αγαπημένο μου, ένα αστέρι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο χρώματα που σας αρέσει, ακόμη και ρίγες. Αυτά τα αστέρια δεν είναι μόνο για τα Χριστούγεννα, αλλά και για το δωματίω για το μωρό , ή κουδουνίστρες κλπ .. Μπορείτε να βρείτε το σχέδιο εδώ:Star Pattern Πολύ σύντομα θα οργανώσει μια Arigurumi Εργαστήριο στο κατάστημα! χρειάζεται το νήμα και hook nr 2.5. Όλα τα πατρόν είναι στο My Pinterest board ! Καλή διασκέδαση! Ilse...

Amigurumi Yarn and Patterns

New in the shop! Amigurumi yarn packages with 10 different colours to make many cute dolls and decorations! There are 4 different colour schemes, find them here. I tried 3 patterns with the yarn, I enjoyed them a lot so I share them here with You! The first pattern I tried was this cute snowman: You can find the pattern here: Pattern Snowman. You can make all decorations for You tree with this yarn and lovely gifts too! The second pattern I tried was this mushroom: The pattern of this one is here: pattern mushroom. And the last pattern I tried is also My favourite, its a star, and You can use any color combination and as much colours You like, even stripes. These stars are not only great for Christmas, but for babyroom decorations, or rattles etc,.. Find the pattern here: Star Pattern Very soon I will organise an Arigurumi Workshop in the shop, but if You are far stay tuned, its easy and fun to do so You will manage also with the pattern! All You need is the yarn and a hook nr 2.5. All the patterns are also on My Pinterest board so You can keep them easily! Have fun! Ilse...

Πατρόν Μικρό Ποντίκακι

Αυτά τα μικρά Ποντίκακια είναι τόσο χαριτωμένα! Έκανα αυτό το πατρόν πέρυσι και οι άνθρωποι τους λατρεύουν! Για αυτό το πατρόν χρειάζεστε Ribbon XL  και ένα βελονάκι nr 6, Μπορείτε να γεμίσετε το ποντίκakι με νήμα, ένα μικρό κομμάτι ύφασμα ή γέμισμα για μαξιλάρια *Πλέκετε 3 γαϊτανακια στον αέρα και πλέκετε τα μαζί με ενα βουβά γαϊτανακι. *Στη μέση από αυτόν τον κύκλο πλέκετε 6 άριχτα γαϊτανακια, και βάλετε μια παραμάνα στη πρώτη σας Βελονιά για να ξέρετε την αρχή. *Πλέκετε 2 άριχτα γαϊτανακια σε κάθε Βελονιά και αλάζετε θέση η παραμάνα. *Στους επόμενες 3 γύρους πλέκετε 1 άριχτο γαϊτανακι σε καθε βελονιά. *Γεμίστε το ποντίκι με την γέμιση. *Στους επόμενες 2 γύρους πλέκετε 1 άριχτο γαίτανακι σε καθε βελονιά μονο που θα πλέκετε και 2 βελονιές μάζι σε 2 αντιθέτa σημεία. Γεμίσετε το ποντίκακι ακόμα λίγο. *Τώρα πλέκετε 2 βελονιές μαζί μέχρι η μύτη του ποντικιού είναι κλειστή. *Για τα αυτιά πλέκετε 3 γαϊτανακια στον αέρα και πλέκετε τα μαζί με ενα βουβά γαϊτανακι. Στη μέση από αυτόν τον κύκλο Πλέκετε 6 άριχτα γαϊτανακια,κόψιμο και επαναλάβετε για το δεύτερο αυτί. Ράψτε τα αυτιά στο ποντικι *Έκανα την ουρά με Zpagetti. * Ράψτε τα μάτια με μικρές χάντρες ή απλά κάποιο μαύρο νήμα, λίγο ροζ νήμα για τη μύτη και έτοιμοι! Ilse 🙂 Greek pattern hanging basket © Soulmade Αυτό το Πατρόν το έγραπσα έγω, και ανήκει στο Soulmade. Επιτρέπεται να πωλούν τα αντικείμενα που κάνετε με αυτό το πατρόν, aλλά θα πρέπει να αναφέρετε που το πάτρον ανήκει στο...

Pattern Little Mouse

This little mouses are so cute! I made this pattern last year and people love them! You need Ribbon XL for this pattern and a hook nr 6, You can fill the mouse with anything from left over yarn, a little piece of fabric or some pillow filling. *You start by crocheting 3 chain stitches and joining them with a slip stitch. *In the middle of this ring You crochet 6 single crochet stitches, putting a stitch marker in the first stitch. *Next round: Make 2 single crochets in each stitch around, replace stitch marker. * In the next 3 rounds You make 1 single crochet in each stitch. *Fill the mouse with the filling of Your chose. *The following 2 rounds You crochet a single crochet in each stitch, only You also crochet 2 stitches together at 2 places opposite from each other, par example in the beginning and in the middle of the round. You can put some more filling if You like to. *Now keep crocheting 2 stitches together until the nose of the mouse is closed. For the ears chain 3 and join with a slip stitch, make 6 single crochet stitches in the middle, cut of and repeat for the second ear, sew them on the mouse. * I made the tail with some leftover Zpagetti. *Sew on the eyes with little beads or just some black tread, a little pink tread for the nose and ready! Have fun!! Ilse 🙂 ©Soulmade This pattern is made by me, and belongs to Soulmade. You are allowed to sell the items You make with this pattern...

Σχέδιο Zpagetti Πομ πομ

Το σχέδιο αύτο θέλω να το κάνο τώρα με τις γιορτές, νομίζω ότι αν κάνετε μικρά πομ πομ αυτά μ,πορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για τους Χριστουγέννιατικες μπάλες! Craftaholics Anonymous εξηγείται στο blog της πως να κάνουν αυτά τα πομ πομ. Επέλεξε όμορφα χρώματα, αλλά φυσικά μπορείτε να τα κάνετε σε οποιοδήποτε χρώμα που θα επιθυμείτε. Αν θέλετε να παραγγείλετε Zpagetti νήμα, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ. Για ολόκληρο το σχέδιο, κάντε κλικ εδώ Καλή διασκέδαση! Μου αρέσει πάντα να δω τις δημιουργίες σας, μπορείτε να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες εδώ ή στη σελίδα στο Facebook Ilse...

Pattern Zpagetti Pompom

This project I want to try now with the holidays, I think if You make small ones they can serve great in stead of Christmas balls! Craftaholics Anonymous explained on her blog how to make these pom poms. She chose lovely colors, but of course you can make them in any color you’ll desire. If you would like to order your Zpagetti yarn you can click here. For the full tutorial click here Have fun! And I always like to see Your creations, You can post pictures here or on the Facebook page Ilse...

Βιτρίνα Χριστούγεννατικη 2014

Όπως είχa υποσχεθεί εδώ την Χριστούγεννατικη βιτρίνα του 2014: Ήδη πήρα κάποιες καλές ιδέες και συμβουλές για την ωιτρίνα για το επόμενο έτος από κάποιους από εσάς, σας ευχαριστώ! Τώρα είναι καιρός να διακόσμησουμε το καταστήμα μέσα και είμαστε έτοιμοι για καλές γιορτές !! Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο! Ιlse...

Christmas Vitrine 2014

As Promised here the Christmas vitrine of 2014: I already got some good ideas and tips for next year from some of You, thank You 😉 Now its time to start decorating the shop inside and we are ready for happy holidays!! Have a great weekend! Ilse...

Χριστουγεννιάτικο Πατρόν

μια φίλη μου μου πήρε όμορφες κορδέλες Χριστουγεννιάτικες  (ευχαριστώ Margaret!) και μαζί με κάποια μικρά καλάθακια που έκανα απο zpagetti είναι όμορφα για να τα κρεμάσετε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και να βάλετε μερικά μικρά δώρακια ή γλυκά σε αυτά. Θα μοιραζώ εδώ μαζί σας το πατρόν, πιέστε την Αγγλική σημαία στην σελίδα αν το θέλετε στα Αγγλικά! 1. Πλέκετε 3 γαϊτανάκια στον αέρα, πλέκετε τα μάζη με ένα βουβό γαϊτανάκι. 2. Πλέκετε 6 άριχτά γαίτανάκια στην μέση του κύκλου. 3.  ( Πλέκετε 1 άριχτο γαίτανάκι στην πρώτη  βελονιά και 2 άριχτα γαίτανάκια στην 2η βελονιά.) Βάλτε μια παραμάνα στην πρώτη βελονιά που Κάνετε. Επαναλάβετε ( ) μέχρι το τέλος του γύρου. 4. ( Πλέκετε 1 άριχτο γαίτανάκι στης πρώτες 2 βελονίες και 2 άριχτα γαίτανάκια στην 3η βελονιά.) Βάλτε μια παραμάνα στην πρώτη βελονιά που Κάνετε. Επαναλάβετε ( ) μέχρι το τέλος του γύρου. 5. Πλέκετε 1 άριχτο γαϊτανάκι σε κάθε βέλονια. Βάλτε μια παραμάνα στην πρώτη βελονιά που Κάνετε. 6. Επαναλάβετε 5 ακόμα 2 γύρους. 7. Κόψτε το νήμα, τραβήξτε και ράψτε τα άκρα. 8. Πάρτε μια όμορφη κορδέλα και ράψτε το στο καλάθακι σας με 2 όμορφα κουμπιά. Μπορείτε να προσθέσετε ένα κουδούνακι ή κάτι που σας αρέσει και είστε έτοιμοι !! Καλή διασκέδαση Ilse 🙂 Μπορείτε να βρείτε νήματα μας Zpagetti εδώ :...

Christmas Pattern

I got some beautiful Christmas ribbons from a friend of mine ( Thank You Margaret!) and together with some little zpagetti baskets I made they are great to hang in the Christmas tree and to put some little gifts or candy in them. I will share here with You the pattern, press the Greek flag on the page if You want it in Greek! 1. Make 3 chain stitches and join them together with a slip stitch. 2. Make 6 single crochets in the middle of the joined circle. 3.  (Make 1 single crochet in the first stitch and 2 single crochets in the next stitch) Place stitch marker in the first stitch You make, repeat ( ) until the end of the round. 4. (Make 1 single crochet in the first 2 stitches and 2 single crochet in the third stitch.) Replace stitch marker. Repeat ( ) until the end of the round. 5. Make 1 single crochet in each stitch. Replace stitch marker. 6. Repeat 5 another 2 rounds. 7. Cut of the yarn, pull true and sew in the lose ends. 8. Take a pretty ribbon and sew it on Your basket with 2 pretty buttons. You can add a little bell or something You like and You are ready!! Have fun! Ilse 🙂 You can find our Zpagetti yarns here:...

Christmas 2013

Οι μέρες περνάνε γρήγορα και θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα Χριστούγεννα στο μαγαζί! Το επόμενο σαββατοκύριακο η διακόσμηση μπορεί να ξεκινήσει, εδώ μια εικόνα της βιτρίνας από το προηγούμενο έτος: Έβαλα mt αυτοκόλλητα σε όλο το παράθυρο, φαινόταν υπέροχο! Την επόμενη εβδομάδα θα σας δείξω την βιτρίνα του 2014! Ilse...

Christmas 2013

Days pass by quickly and we have to start thinking of Christmas in the shop! Next weekend the decoration can start, here a picture of the vitrine from last year: I putted mt tape label stickers all over the window, it looked great! Next week I show You this years window display! Ilse...

Διάγραμμα βελονάκι Αγγλικά / Ελληνικά

Καλημέρα! Βρήκα αυτό το διάγραμμα βελονάκι στο blog του Velonistas, ένα  εργαλείο αν θέλετε να ακολουθήσετε ένα Αγγλικό πατρόν, αλλά δεν ξέρετε τα ονοματά τους βελονιές! Ειναι επίσης στο Pinterest! http://www.pinterest.com/soulmadehomes/zpagetti/ Το Διαγραμμα: Μπορείτε να το δείτε και στο blog που το βρήκα: http://www.velonistas.gr/2012-09-27/sanskritiki-pleksimo-velonaki-2/ Καλό πλεξιμό!! Ilse...

Crochet Chart English/Greek

Kalimera! I found this great crochet chart on the blog of Velonistas, its a great tool if You like to follow a Greek pattern but don’t know the crochet terms or the other way around! I pinned it also on the board on Pinterest so its easy to save! http://www.pinterest.com/soulmadehomes/zpagetti/ The Chart:   You can check it also on the blog where I found it: http://www.velonistas.gr/2012-09-27/sanskritiki-pleksimo-velonaki-2/ Happy Crocheting!! Ilse...

Πατρόν Καρδιά :)

Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το πατρόν από την καρδιά που χρησιμοποιήω. Πολλές φορές οι άνθρωποι με ρωτάνε γι ‘αυτό,  το βαζό εδώ στο blog και καρφώθηκε στο Pinterest:  http://www.pinterest.com/soulmadehomes/zpagetti/ Να μπορείτε πάντα να το βρείτε εύκολα πίσω! Θα μεταφράσo το πατρόν στα Ελληνικά κάτω από την εικόνα! Πατρόν :   http://www.skiptomylou.org/2009/01/28/crochet-heart-garland/ 1. Πλέκετε 4 γαίτανάκια στον αέρα, πλέκετε όλες της επόμενες βελονιές στην πρώτη βελονιά. 3 διπλά ποδαράκια, 3 ποδαράκια, 1 γαϊτανάκι στον αέρα, 1 διπλό ποδαρακι, 1 γαϊτανάκι στον αέρα, 3 ποδαράκια, 3 διπλά ποδαράκια, 2 γαϊτανάκια στον αέρα, βουβό γαϊτανάκι. 2. 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Στο πρώτο διπλό ποδαράκι πλέκετε 1 βουβό γαϊτανάκι και μισό ποδαράκι, στην επόμενη 3 μισά ποδαράκια, στην επόμενη 2 μισά ποδαράκια, 1 άριχτο γαϊτανάκι στης επόμενες 4 Βελονιές, 1 γαϊτανάκι στον αέρα, 1 ποδαράκι στο διπλό ποδαράκι, 1 γαίτανάκι στον αέρα, 1 άριχτο γαϊτανακι στης επόμενες 4 βελονιές. 2 μισά ποδαράκια στην επόμενη βελονιά, 3 μισά ποδαράκια στην επόμενη, στην επόμενη 1 μισό ποδαράκι και 1 βουβό γαϊτανάκι στην μέση απο την καρδιά. 3. 3 γαίτανακια στον αέρα. άριχτο γαϊτανακι στην 3η βελονιά απο την προηγούμενη σείρα. 1 άριχτο γαίτανακι σε κάθε βελονιά. (Μεχρη την 3η βελονιά απο την προηγούμενη σείρα) Μπορείτε ωα πλέκετε 1 γαϊτανακι στον αέρα για να κάνετε πιο εύκολα την μύτη απο την καρδιά. Στην αρχή απο της 3 βελονιές απο την προηγούμενη σείρα πλέκετε 3 γαϊτανακια στον αέρα και 1 βουβό γαϊτανακι στην μέση απο την καρδιά. Περνάτε το νήμα, κόψετε και έτοιμο!!! Αυτό το πατρόν είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χρησιμοποιήετε περισσεύματα από Zpagetti και Ribbon XL, μπορείτε να τα κάνετε σε μία γιρλάντα ή κρεμάστε τα μονά τους, τέλιο σαν...

Heart Pattern :)

Today I like to share with You the heart pattern I use. Many times people ask me so I post it here on the blog and  I pinned it on the zpagetti board on Pinterest : http://www.pinterest.com/soulmadehomes/zpagetti/ So You can always easily find it back! For our Greek friends I will translate the pattern in Greek on the blog! Pattern :   http://www.skiptomylou.org/2009/01/28/crochet-heart-garland/ This pattern is a great way to use up leftovers from Zpagetti and Ribbon XL, You can make them in a Garland or hang them on a string, give as little gifts, or decorate Your gifts with them, Have fun!! Ilse...

Summer Workshops

This Summer many people came to crochet in the shop again, I met people from different country’s and ages, even in 40 degrees heat We kept working with enthusiasm!     This little girls family came to crochet, she said she also wanted to do it but we all thought she was too young, She gave it a try and made a whole collection of bracelets and hairbands 🙂   The octopus was very popular! Many people found that a basket makes also a great hat! Crochet in the day, go out in the evening with Your new bag!! Beautiful baskets 🙂 It was a great Summer! Of course the workshops go on true fall and winter, every Sunday from 10h to 13h in the shop in Kamilari. Happy to see You! Ilse...

Summer Workshops

This Summer many people came to crochet in the shop again, I met people from different country’s and ages, even in 40 degrees heat We kept working with enthusiasm!     This little girls family came to crochet, she said she also wanted to do it but we all thought she was too young, She gave it a try and made a whole collection of bracelets and hairbands 🙂   The octopus was very popular! Many people found that a basket makes also a great hat! Crochet in the day, go out in the evening with Your new bag!! Beautiful baskets 🙂 It was a great Summer! Of course the workshops go on true fall and winter, every Sunday from 10h to 13h in the shop in Kamilari. Happy to see You! Ilse...